Jak założyć przedszkole?

Prowadzenie własnego przedszkola, to w ostatnich czasach bardzo popularny sposób na własny biznes. W publicznych placówkach cały czas brakuje wolnych miejsc dla dzieci i nic nie zapowiada tego, żeby miało się to zmienić. Wszystko to sprawia, że prywatne przedszkola cieszą się coraz większą popularnością i wszelkie badania wskazują na to, że trend ten będzie się utrzymywał. Wobec tego jak założyć przedszkole? Jakie wymagania trzeba spełnić, aby założyć taką prywatną placówkę? Jaki projekt przedszkola wybrać? Wszystkiego tego dowiesz się w tym wpisie.

Jak założyć prywatne przedszkole?

Przedszkole, czy punkt przedszkolny?

Musimy zacząć od zastanowienia się, czy rzeczywiście chcemy otworzyć przedszkole, czy może punkt przedszkolny? Czym obie placówki się różnią?

Z punktu widzenia osoby, która chce otworzyć taki biznes najważniejszą różnicą jest to, że punkty przedszkolne posiadają znacznie mniej rygorystyczne wymagania dotyczące lokalu i infrastruktury. Te, w których będzie znajdować się przedszkole muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymagania, które nie dotyczą z kolei punktów przedszkolnych. Przykładowo – punkty przedszkolne często otwierane są w mieszkaniach. O tym w jakim lokalu powinno znajdować się przedszkole przedstawimy w dalszej części artykułu.

Kolejną znaczącą różnicą stanowi kadra nauczycielska. W przedszkolu istnieje konieczność zatrudnienia osób wyłącznie posiadających wykształcenie dające uprawnienie do prowadzenia grupy przedszkolnej, zaś w punkcie przedszkolnym nie zawsze pracują osoby z pełnym wykształceniem kierunkowym.

Istotną różnicą między przedszkolem, a punktem przedszkolnym jest fakt, iż w przedszkolu zazwyczaj prowadzi się kilka grup przedszkolnych, natomiast w punkcie przedszkolnym jedną. Dla osoby, która ma zamiar otworzyć placówkę przedszkolną ma to istotne znaczenie, gdyż jednoznacznie wpływa na zyski.

Z praktyki możemy wskazać również, że przy przedszkolach funkcjonuje zazwyczaj w pełni wyposażony, posiadający wszelkie certyfikaty plac zabaw, którego często na próżno szukać przy punktach przedszkolnych.

Otwarcie przedszkola – pierwsze kroki

W momencie, gdy zdecydujemy się na otwarcie przedszkola musimy dokładnie przestudiować przepisy ustawy o systemie oświaty.

W Polsce przedszkole założyć mogą osoby fizyczne oraz prawne.  Ważną informacją jest fakt, iż właściciel przedszkola nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego.Działalność polegająca na założeniu i prowadzeniu przedszkola niepublicznego nie jest, co do zasady działalnością gospodarczą, więc nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeżeli chodzi zaś o osoby prawne, które chcą założyć przedszkole, to muszę się one zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania są zwolnione z obowiązku opodatkowania swojej działalności podatkiem VAT nawet w przypadku, gdy dzieci otrzymują wyżywienie, które z zasady opodatkowane jest 8 % stawką podatku VAT.

Bezwzględnie musimy jednak zgłosić taką działalność jednostce samorządu terytorialnego, czyli gminie lub powiatowi. Jak to zrobić?

Przede wszystkim, dla osób które zadają sobie pytanie: „Jak założyć przedszkole zgodnie z prawem?” najważniejszą rzeczą będzie zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz z wymaganymi dokumentami, m.in.:

 • Przekazanie jednostce samorządu terytorialnego statutu, zgodnie z którym będzie działała założona przez nas placówka;
 • Pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej;
 • Sporządzenia listy pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych,
 • Przedstawienie projektu organizacji wychowania przedszkolnego.

Z doświadczenia wiemy, że ten punkt sprawia wiele problemów osobom, które decydują się na założenie przedszkola.

Jak napisać projekt organizacji wychowania przedszkolnego?

Przede wszystkim powiedzmy po krótce, czym ten projekt jest.

Jest to dokument regulujący i określający zasady funkcjonowania, cele i zadania konkretnego przedszkola.

W dokumencie tym na początku znajduje się zazwyczaj podstawa prawna, według której działać będzie przedszkole. Następnie pojawiają się informacje ogólne, czyli:

Kto prowadzi punkt? Jaką usługę prowadzi przedszkole? (Zazwyczaj pojawia się tu zdanie o tym, że punkt świadczy płatną opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat.) Kto prowadzi nadzór pedagogiczny nad punktem?

Następne rozdziały to zazwyczaj „Organizacja Punktu Przedszkolnego” oraz „Cele i Zadania Punktu Przedszkolnego”. Na tym większość projektów organizacji wychowania przedszkolnego się kończy. Opcjonalnie pojawiają się również rozdziały o prawach i obowiązkach, czy rozdziały dotyczące nauczycieli oraz postanowienia końcowe.

W internecie znajduje się wiele dostępnych szablonów projektów, które można dostosować pod swoje przedszkole.

Lokal pod przedszkole – wymogi

Tak jak wspomnieliśmy we wcześniej części wpisu wymagania dotyczące lokalu, w którym będzie mieścić się przedszkole są restrykcyjne. Znalezienie odpowiedniego miejsca dla placówki to czas, w którym większość ludzi chcących otworzyć prywatne przedszkole porzuca tę myśl. Wszystko dlatego, że jest to najbardziej kosztowna część całej realizacji. Pamiętajmy, że lokal spełniać musi wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz przepisów sanitarnych, a wśród nich m.in.:

 • Lokal powinien być usytuowany na parterze budynku lub jego części,
 • Musi posiadać przynajmniej dwa wyjścia,
 • Powierzchnia pomieszczenia dla 3-5 dzieci to przynajmniej 16 m2. W przypadku, gdy dzieci jest więcej to powierzchnia rośnie o każde 2,5 m2,
 • Wysokość lokalu to minimum 3 m,
 • Poziom podłogi w pomieszczeniach musi znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku
 • Ważną informacją jest fakt, że ściany do wysokości 2 metrów powinny być pokryte materiałami, które są zmywalne oraz odporne na wilgoć i nie są toksyczne,
 • Minimalna temperatura panująca w pomieszczeniach to 20 stopni C. Na grzejnikach znajdować się muszą osłony, które chronić będą dzieci przed oparzeniami,
 • Jedna toaleta oraz umywalka powinna przypadać na nie więcej niż 15 dzieci,
 • Musisz przewidzieć także możliwość korzystania przez dzieci z placu zabaw – może to być własny plac zabaw przy przedszkolu lub inny dostępny w pobliżu.

Miejmy na uwadze, że gdy znajdziemy lokal, który uznamy za odpowiedni to najlepiej będzie skonsultować i spytać się o to wyspecjalizowanego biura projektowego, który najczęściej posiada odpowiednie doświadczenie oraz kontakty z Sanepidem, czy rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych. W 90% przypadków niezbędne będę poprawki oraz zmiany w lokalu, aby budynek został odpowiednio zaadaptowany na potrzeby przedszkola.

Do tego dochodzi oczywiście kwestia wyposażenia lokalu. Wszystkie zabawki oraz produkty powinny posiadać odpowiednie atesty. Ważne jest, aby nie oszczędzać na wyposażenie, gdyż jest to niewątpliwie rzecz, dzięki której nasz lokal może się wyróżnić spośród innych.

Kuchnia w przedszkolu

Jeżeli chcesz, żeby w Twoim przedszkolu przygotowane były na miejscu posiłki, to będzie to od Ciebie wymagało odpowiedniego przygotowania zaplecza kuchennego. Musisz między innymi zapewnić odrębne ciągi komunikacyjne dla personelu kuchennego i zaopatrzenia.

Kluczową sprawą będzie odpowiedni projekt technologiczny kuchni, tak aby znajdowały się w niej:

 • Magazyny
 • Pomieszczenie obróbki wstępnej surowców
 • Kuchnia właściwa
 • Zmywalnia naczyń stołowych
 • Zaplecze dla personelu kuchennego
 • Jadalnia (możesz wykorzystać tutaj sale zajęć dzieci

Jeszcze raz podkreślmy, że kluczowe znaczenie dla odpowiedniego przygotowania się do otwarcia niepublicznego przedszkola ma wybór odpowiedniego biura projektowego.

Ile kosztuje założenie przedszkola?

To chyba drugie najczęściej zadawane pytanie po „Jak założyć przedszkole?”

Jeżeli decydujesz się na wynajęcie lokalu pod przedszkole w dużym mieście to musisz przygotować się na koszt od około 3.000 zł do 10.000 zł miesięcznie. Nie możemy zapominać o kwestii przystosowania lokalu do wymagań sanitarnych oraz pożarowych. W tym wypadku kwota zależna jest od ilości niezbędnych zmian w lokalu, ale w skrajnych przypadkach kosztuje nawet do 60.000 zł. Niezbędny będzie również zakup wyposażenia, na którym nie warto oszczędzać. Jest to kwota minimum 20.000 zł.

Jeżeli zaś mamy fundusze i chcemy zbudować przedszkole od zera, to liczyć musimy się z tym, że sam projekt kosztować nas będzie od 80.000 do 250.000 zł, zaś jego budowa to koszt od 3 do 8 milionów złotych.

Dotacja na przedszkole

Mając na uwadze powyższe koszty należy poważnie zgłębić możliwości uzyskania dotacji na prowadzenie przedszkola. Właściciel przedszkola oprócz dotacji na otwarcie placówki (nie więcej niż 60% oszacowanej inwestycji) ma możliwość starania się o comiesięczne dofinansowanie. Aby je otrzymać do przedszkola musi chodzić przynajmniej trójka dzieci – wtedy można otrzymać 75% kwoty, która wydawana jest co miesiąc na potrzeby każdego dziecka. Taką dotację możemy uzyskać w Urzędzie Gminy.

Podsumowując pomimo tego, że liczba placówek niepublicznych stale rośnie, to jeszcze długo na rynku nie będzie ich przesycenia. W dalszym ciągu eksperci wskazują założenie prywatnego przedszkola jako świetny pomysł na własny biznes. Właściciel mądrze prowadzonej, prywatnej placówki jest w stanie zarobić nawet do 20.000 zł miesięcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *