Mapa do celów projektowych – cena, oznaczenia.

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji budowlanej, która realizowana jest w oparciu o pozwolenie na budowę. To na jej podstawie biuro projektowe wykonuje m.in. projekt zagospodarowania terenu. Czym jest mapa do celów projektowych? Ile kosztuje mapa do celów projektowych? Co w sobie zawiera i kto ją wykonuje? O tym wszystkim w dalszej treści dzisiejszego artykułu.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Z pojęciem „mapy do celów projektowych” spotkał się w zasadzie każdy, kto realizował, bądź przygotowuje się do realizacji inwestycji budowlanej, oczywiście jeżeli wymaga ona pozwolenia na budowę. Według definicji mapa do celów projektowych to „opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę”.

Dla przeciętnego inwestora najważniejsze jest, aby zapamiętać, iż jeżeli chcemy budować dom w oparciu o pozwolenie na budowę, to mapa do celów projektowych jest nam potrzebna. Koniec kropka.

Mapa do celów projektowych – kto ją wykonuje?

Jeżeli chcemy mieć mapę do celów projektowych, to musimy zlecić ją geodecie. To on załatwia wszystkie sprawy techniczne oraz formalności związanych m.in. z zaktualizowaniem treści mapy zasadniczej, wprowadzeniem do aktualnych danych ewidencyjnych, granic oraz klasy gruntów itp., a także kontaktuje się z miejscowym ośrodkiem kartograficznym, w celu uzyskania zatwierdzenia mapy.

Mapa do celów projektowych – cena.

W przypadku mapy do celów projektowych jej cena zależy od wielkości działki oraz województwa/ miejscowości. Jednak uśredniając ceny, dla średniej wielkości działki, na której ma powstać dom jednorodzinny cena mapy wyniesie około 1000 zł.

Mapa do celów projektowych – ile się czeka?

Musimy mieć na uwadze, iż mapy do celów projektowych nie dostaniemy od ręki. Nawet jeżeli geodeta będzie chciał wykonać ją najszybciej, jak to tylko możliwe, to procedury w Ośrodku Geodezji sprawią, iż średni czas oczekiwania na mapę to około 4-6 tygodni.

Mapa do celów projektowych – ważność.

Najkrócej mówiąc – mapa do celów projektowych jest ważna tak długo, jak nic nie zmieni się na danym obszarze. Nie ma z góry określonego terminu ważności mapy. Może się zdarzyć, iż taka, która ma 10 lat jest ważna, a taka która ma miesiąc – już nie.

Mapa do celów projektowych to istotny element całej procedury inwestycji budowlanej. Warto zadbać o to, aby geodeta któremu zlecimy mapę wykonał ją rzetelnie i w określonym czasie.

Jej brak możliwy jest jedynie w momencie, gdy realizujemy projekt domu bez pozwolenia na budowę.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *