Przetarg „zaprojektuj i wybuduj” – na czym polega?

Popularność przetargów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” stale rośnie. W Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się co rusz nowe przetargi, właśnie w tej formule. Jakie zalety i wady ma to rozwiązanie? Na co należy zwrócić uwagę przy ogłaszaniu przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”?

Zaprojektuj i wybuduj

 „Zaprojektuj i wybuduj” – co to jest?

Formuła tego przetargu polega na tym, iż zamiast dwóch oddzielnych przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych Zamawiający łączy to i ogłasza w jednym postępowaniu. Oznacza to, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zarówno przygotowania projektu jak i wykonania robót budowlanych.

Zalety i wady przetargów „zaprojektuj i wybuduj”.

Na pierwszy rzut oka tryb przetargu „zaprojektuj i wybuduj” ma wiele zalet dla Zamawiającego. Przede wszystkim skraca się czas realizacji inwestycji, gdy zamiast dwuetapowo ogłosimy wszystko w jednym postępowaniu. Odpowiedzialność za jakość dokumentacji, która jest częstym punktem spornym w standardowych przetargach, spada na Wykonawcę. Tryb ten pod wieloma względami jest mniejszym obciążeniem dla Zamawiającego. Jednak po bardziej szczegółowym przeanalizowaniu tematu możemy zauważyć, że w trakcie realizowania przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jak i po zakończeniu inwestycji powstaje wiele problemów i sporów między Wykonawcą, a Zamawiającym.

Głównym problemem w tego typu postępowaniach jest opis przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w taki sposób, aby uniknąć dalszych nieporozumień na etapie realizacji inwestycji oraz w taki sposób, aby Wykonawca nie miał żadnych wątpliwości, czego Zamawiający od niego oczekuje.

Aspekt ten reguluje m.in.: art. 31 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który mówi, że „Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.”

Program funkcjonalno – użytkowy w przetargach „zaprojektuj i wybuduj”

Art. 31 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że „Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.”

Oznacza to, że Zamawiający na etapie sporządzania programu funkcjonalno – użytkowego powinien w bardzo dużym stopniu szczegółowości określić swoje wymagania, ponieważ stanowi to podstawę dalszych prac i zadań zlecanych Wykonawcy.

Przepisy nie regulują tego, kto winien przygotować program funkcjonalno – użytkowy. W związku z tym zdarza się, że Zamawiający, robiąc to często po raz pierwszy, bez doświadczenia, opracowuje ww. program we własnym zakresie. Tak przygotowany dokument zazwyczaj jest bardzo ogólnikowy, niesprecyzowane są w nim żadne wymagania techniczne, czy ekonomiczne. Rodzi to wiele problemów na dalszym etapie współpracy. Przede wszystkim Zamawiający, który przekonany jest, że wszelkie nieścisłości i niedomówienia wyjaśnione zostaną na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, nie bierze pod uwagę faktu wynagrodzenia. Jeżeli Zamawiający na etapie wykonywania projektu stwierdzi, że zwiększyć trzeba np. parametry podstawowe obiektu, tj. powierzchnię, czy kubaturę, to zmienia się zakres zamówienia. Ciężko wobec tego oczekiwać, żeby Wykonawca, który skalkulował cenę na podstawie PFU, wykonywał teraz roboty budowlane o większej skali za to samo wynagrodzenie.

Z tego powodu program funkcjonalno – użytkowy, który jest kluczowym dokumentem dla przetargów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, powinien zostać opracowany przez biuro projektowe, ponieważ to projektanci najlepiej znają parametry techniczne, czy jakościowe jakim powinien odpowiadać dany obiekt.

Dzięki temu unikniemy również problemów z kiepskiej jakości materiałami użytymi na etapie Wykonawstwa, ponieważ wiadomym jest, że na etapie sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca naciskał będzie projektanta, aby opisywał projekt za pomocą materiałów jak najtańszych, co pozwoli zredukować koszty. W przypadku rzetelnego sporządzenia PFU przez biuro projektowe, przed ogłoszeniem przetargu, problem ten nie będzie dotyczył Zamawiającego.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *