Stadion Rakowa Częstochowa – o co chodzi?

Nie ma końca historia związana z nowym stadionem dla Rakowa Częstochowa. Po unieważnionym pierwszym przetargu na budowę zupełnie nowego obiektu zdecydowano w drugim postępowaniu, że stadion Rakowa Częstochowa będzie poddany modernizacji, aby spełniał postanowienia licencyjne PZPN. Wydawało się, że kibice częstochowskiej drużyny mogą odetchnąć z ulgą i mieć pewność, że pozostanie Rakowa w ekstraklasie będzie uzależnione jedynie od jego postawy na boisku. Kolejne dni przynoszą jednak nowe informacje, które stawiają przyszłość Rakowa pod znakiem zapytania.

Stadion Rakowa Częstochowa

Stadion Rakowa Częstochowa – przetarg.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej pierwszy przetarg na projekt i budowę nowego stadionu przy ul. Limanowskiego 83 unieważniono. Najkorzystniejsza oferta miała wartość ponad 91,5 mln. zł. brutto, natomiast władze miasta zdecydowane były przeznaczyć na ten cel maksymalnie
16 mln. zł! Cała procedura przetargowa przeciągnęła się aż do 15 stycznia 2020 r., gdzie przetarg ogłoszono 9 lipca 2019 r. Po unieważnieniu pierwszego przetargu zdecydowano się rozpisać drugi przetarg w wariancie oszczędniejszym, a mianowicie obecny stadion Rakowa Częstochowa ma zostać poddany modernizacji, tak aby spełniał wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wydawało się, że jest to krok w dobrym kierunku, jednak po wczytaniu się w Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia okazało się, że z powodu przedłużającej się procedury w I przetargu, Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, natomiast zrealizuje zadanie w zakresie pozwalającym na prowadzenie rozgrywek na poziomie Ekstraklasy w przedziale od 5 do 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Wszyscy ludzie z branży budowlanej jednogłośnie twierdzą, iż termin ten jest nierealny. Przypomnijmy, że najpierw należy wykonać dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie na budowę, a dopiero później zacząć budowę. Same sprawy formalne oraz różne uzgodnienia i warunki na etapie wykonywania dokumentacji projektowej potrafią trwać 4-5 miesięcy, nie mówiąc o technicznym aspekcie projektu. Absolutne minimum do tego, aby dokumentacja projektowa została wykonana w takim zakresie jak życzy sobie Zamawiający to 8 miesięcy. Doliczając do tego czas potrzebny na samą budowę stadionu widzimy, że wymagania czasowe są nierealne.

Stadion Rakowa Częstochowa – odwołanie do KIO.

Na nieszczęście dla kibiców częstochowskiej drużyny potwierdzenie tych słów znalazło przełożenie w czynach potencjalnych Wykonawców. W dniu wczorajszym wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej złożone przez jedną z firm, które chciały zmodernizować Stadion Rakowa Częstochowa. W odwołaniu czytamy m.in., że ” Odwołujący wskazuje, że niniejsze odwołanie jest wnoszone na następujące czynności Zamawiającego, podjęte oraz zaniechane w toku Postępowania, a polegające na: 1. wyznaczeniu zbyt krótkiego terminu realizacji umowy, w tym nieuwzględniającego czasu niezbędnego do profesjonalnego opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowej budowy i uzyskania wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń, 2. sformułowaniu pozacenowego kryterium oceny ofert – „termin zakończenia części zamówienia w zakresie umożliwiającym prowadzenie rozgrywek Ekstraklasy SA w trybie Strona 3 z 12 dopuszczenia warunkowego uzgodnionego z komisją licencyjną PZPN (liczba miesięcy od daty podpisania umowy) – 5%”, 3. nieuprawnionym ograniczeniu konkurencji w Postępowaniu.”

Oraz ” Terminy przewidziane przez Zamawiającego dla przedmiotowej inwestycji są nierealne, niemożliwe do dotrzymania. Zakres zamówienia, ilość opracowań projektowych, opinii, sprawdzeń czy ilość branż determinuje, ustalenie 18 miesięcznego terminu realizacji, w tym co najmniej 8 miesięcy na przygotowanie projektu. Tymczasem Zamawiający stosowne wymagania całkowicie oderwał od specyfiki tego konkretnego zamówienia. W kontekście skomplikowania i złożoności tego projektu podkreślić należy zwłaszcza, że obiekt ma być realizowany w systemie projektuj i buduj, projektowanie ma polegać na wykonaniu projektu wykonawczego spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym wymagania szczegółowe związane z technologią i szczegółowymi przepisami. „

Teraz zgodnie z Art. 183.1. Prawo Zamówień Publicznych: „W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Oznacza to, iż ponownie procedura przetargowa ponownie się przedłuży i możemy niemal ze stuprocentową pewnością założyć, że nie uda zrealizować się inwestycji w oczekiwanym przez Zamawiającego czasie. Jeżeli KIO przychyli się do odwołania trzeba będzie zmienić warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i rozpisać nowy przetarg na stadion Rakowa Częstochowa.

Stadion Rakowa Częstochowa – co dalej?

W sobotę, 18 stycznia Zbigniew Boniek był gościem programu „Stan Futbolu” Krzysztofa Stanowskiego. Uczestnicy rozmawiali m.in. o wymogach infrastrukturalnych w Ekstraklasie. Prezes Boniek jasno zadeklarował, że „jeśli w lipcu nowy obiekt Rakowa nie będzie co najmniej na wykończeniu, to ten klub nie będzie w przyszłym sezonie grał w Ekstraklasie”.

W takim wypadku wydaje się, iż o ile sportowo Raków gotów jest na ekstraklasę, to przez względy infrastrukturalne kibicom nie dane będzie oglądać swoich ulubieńców na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *